Other languages

ITACA famílies

WEB FAMILIA ITACA - ABRIL 2014

El centre s'ha d'incorporat enguany al programa de gestió de centres de la Conselleria d'Educació: ITACA, que inclou noves servicis per a pares i mares. Ací podeu consultar la carta de presentació de la Web Família d'Itaca.

Aixó vol dir, entre altres coses, que la consulta de faltes i notes s'hauria de poder fer per internet però mitjançant aquest programa.

Per a tindre accés a l'àrea de pares i mares d'Itaca, han de demanar l'accés presentant aquesta instància a l'Institut.

Cal presentar una única instància en el centre, encara que tinguen més d'un fill/a, però han de omplir les dades de tots ells. També han d'indicar una direcció d'email on rebran la seua contrasenya per a accedir al programa.

Hem tingut molts problemes per a què funcione correctament, però a hores d'ara, es poden consultar les notes de les avaluacions i també les faltes.

Els deixem un enllaç a la pàgina web de Conselleria per a ampliar la informació sobre el Módulo Família i consultar les instruccions d'accés.

ACCÉS AL MÒDULO FAMÍLIA

 El centro se ha incorporado este año al programa de gestión de centros de la Conselleria d'Educació: ITACA, que incluye nuevos servicios para padres y madres. Aquí pueden consultar la carta de presentación de la Web Família de Itaca.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que la consulta de faltas y notas se debería hacer por internet a través de este programa.

Para tener acceso al área de padres y madres de Itaca, tienen que solicitar el acceso presentando esta instancia en el Instituto.

Tienen que presentar una única instancia en el centro, aunque tengan más de un hijo/a, però tienen que rellenar en la instancia los datos de todos ellos. También tienen que indicar una dirección de email donde recibirán su contraseña para acceder al programa.

Hemos tenido muchos problemas para que funcione correctamente, pero ahora ya se pueden consultar las notas de las evaluaciones y también las faltas.

Les dejamos un enlace a la página web de Conselleria para ampliar la información sobre el Módulo Familia y consultar las instrucciones de acceso.

ACCESO AL MÓDULO FAMILIA

Comissió Medi Ambient

Repositori V. Sos Baynat

Fruit del conveni amb la Universitat Jaume I (Castelló, 14 de febrer de 2011) trobem aquí digitalitzada la col · lecció d' En Vicente Sos Baynat (llibres, manuals de docència i cartes principalment).

Imatges de l'IES

Twitter @iesvsosbaynat

Free business joomla templates