Other languages

Colaboració Conservatori
A més dels centres de Primària adscrits (Sanchis Yago i Bernat Artola), des del curs 2003-2004, per la resolució de 9 de maig de 2002, DOCV de 14 de maig de 2002, també es troba adscrit a l'IES Sos Baynat el Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega de Castelló, de manera que rebem alumnat procedent de qualsevol centre de primària de Castelló que compagina ensenyaments de règim general amb ensenyaments reglats de música al Conservatori.
 
Els alumnes del Conservatori es matriculen en un mateix grup al llarg de l'ESO, s'assignen les optatives a últimes hores perquè en cas de convalidació l'alumnat de Conservatori pugui avançar el seu horari de sortida, i es facilita que en les hores d'estudi o d'altres assignatures convalidades pugui assajar al centre o anar a les seves classes al Conservatori.
 
El professorat també intenta, en la mesura del possible, no realitzar exàmens a la tarda per no interferir amb l'horari del Conservatori.
 
Tots els anys es celebra una Setmana de la Música durant la qual es realitzen activitats a l'institut i en coordinació amb el Conservatori.
 

Anar a la pàgina web del Conservatori

Comissió Medi Ambient

Repositori V. Sos Baynat

Fruit del conveni amb la Universitat Jaume I (Castelló, 14 de febrer de 2011) trobem aquí digitalitzada la col · lecció d' En Vicente Sos Baynat (llibres, manuals de docència i cartes principalment).

Imatges de l'IES

Twitter @iesvsosbaynat

Free business joomla templates