Other languages

Beques Ministeri

CONVOCATÒRIA BEQUES MINISTERI CURS 2014-2015

 

El dia 07/08/2014 es va publicar al BOE la convocatòria de beques i ajudes a l'estudi de caràcter general per al curs acadèmic 2014/2015 per a alumnat que curse estudis postobligatoris.

 

El termini de presentació de sol·licituds  finalitza el 30 de setembre.

 

La sol·licitud s'omplirà mitjançant el formulari accesible via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de Educació, a la adreça https://sede.educacion.gob.es, dins l'apartat "Trámites y Servicios" o en www.mecd.gob.es, per a la qual cosa l'alumne haurà d'estar registrat a la Seu Electrònica del Ministeri.

No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit, obtenint el resguard de sol·licitud que haurà de ser conservat pel sol·licitant per a acreditar, en el cas que siga necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.

 


CONVOCATORIA BECAS MINISTERIO CURSO 2014-2015

 

El día 07/08/2014 se publicó en el BOE la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general para el curso académico 2014/2015 para el alumnado que curse estudios postobligatorios.

 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre

La solicitud se cumplimentará mediante el formulario accesible vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, en la dirección https://sede.educacion.gob.es, dentro del apartado "Trámites y Servicios" o en www.mecd.gob.es, para lo cual el alumno deberá estar registrado en la Sede Electrónica del Ministerio.

No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática que no completen el proceso de presentación establecido, obteniendo el resguardo de solicitud que deberá ser conservado por el solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la presentación de su solicitud en el plazo y forma establecidos.

 

Comissió Medi Ambient

Repositori V. Sos Baynat

Fruit del conveni amb la Universitat Jaume I (Castelló, 14 de febrer de 2011) trobem aquí digitalitzada la col · lecció d' En Vicente Sos Baynat (llibres, manuals de docència i cartes principalment).

Imatges de l'IES

Twitter @iesvsosbaynat

Free business joomla templates