Other languages

Ajudes transport

 INFORMACIÓ SOBRE AJUDES DE TRANSPORT

Per informe de l'inspector del centre, a partir del curs 2013/2014, la ruta 1201212 que traslada alumnes del districte del Grau de Castelló a l'IES Sos Baynat, no realitzarà el servei. Per la qual cosa, al no haver transport escolar col.lectiu no es podrà demanar ajuda de transport.

En qualsevol cas, pot consultar la convocatòria en aquest enllaç.

 

 INFORMACIÓN SOBRE BECAS DE TRANSPORTE

Por informe del inspector del centro, a partir del curso 2013/2014, la ruta 1201212 que traslada alumnos del distrito del Grao de Castellón al IES Sos Baynat, no realizará el servicio. Por lo tanto, al no haber transporte escolar colectivo no se podrá solicitar beca de transporte.

En cualquier caso, puede consultar la convocatoria en este enlace.

 

Comissió Medi Ambient

Repositori V. Sos Baynat

Fruit del conveni amb la Universitat Jaume I (Castelló, 14 de febrer de 2011) trobem aquí digitalitzada la col · lecció d' En Vicente Sos Baynat (llibres, manuals de docència i cartes principalment).

Imatges de l'IES

Twitter @iesvsosbaynat

Free business joomla templates